‘Alone we can do so little but together we can do so much’ - Helen Keller

HISTORIEK

Begin 2004 opperde de toenmalige Gouverneur van het District 112 A  Raoul Rombaut dat de tijd rijp was om de 1ste Lions damesclub van West-Vlaanderen op te richten. Begin juli 2004 vond de eerste kennismaking plaats tussen een 12-tal dames en… het klikte meteen.  Onder het peterschap van Lions Club Oostende en Lions Club Oostkamp werd de Lions Club Oostende BO4 officieel gesticht op 17 mei 2005. Op 21 juni 2005 vond de kentekenoverhandiging plaats, waardoor de Lions Club Oostende BO4 met haar 25 leden officieel werd opgenomen in de grote Lionsfamilie van meer dan 1.350.000  leden over de hele wereld.

 

BO4 – Beaufort uitgesproken – wijst bovendien reeds op het nieuwe elan dat wij het Lions gebeuren willen meegeven !
36 superdynamische dames met het hart op de juiste plaats maken thans deel uit van onze Lions Club Oostende BO4 uit.

 

Voorzitters:

2021-2022 Anneke Delannoye

2020-2021 Claudine Pattyn

2019-2020 Hilde Focke

2018-2019 Sabine Vandemeulebroucke

2017-2018 An Mommaerts

2016-2017 Carla Gylain

2015-2016 Ingrid Floren

2014-2015 Tine Joye

2013-2014 Nicole De Baets

2012-2013 Virginie Viérin

2011-2012 Annick Verhelst

2010-2011 Marie-Claire Mares

2009-2010 Gaetane Rombaut

2008-2009 Véronique Misseghers

2007-2008 Sofie Hemeryck

2005-2007 Caroline Vanwynsberghe (stichtend voorzitter)

BO4 IN ACTION

SOCIALE WERKEN

 • Koninklijk Werk IBIS

  - jongens tussen 6 en 16 jaar

  - gezinsvervangende thuis

  - structuur en opleiding

  - sfeer van rust en veiligheid

  - optimale kansen in opvoeding en schoolse prestaties

 • VZW Arcade te Oostende

  - Minderjarige kinderen/jongeren

  - contextbegeleiding of residentieel verblijf

  - thuisbegeleiding problematische opvoedingssituatie

  - wekelijkse huisbezoeken

  - concrete activiteiten

 • MPIGO Vloedlijn-Huis aan Zee

  - opvangtehuis tijdens weekends en vakanties

  - kinderen uit het bijzonder onderwijs in een kindvriendelijke en gezinsvervangende sfeer

  - gedifferentieerde opvoeding

  - zinvolle vrijetijdsbesteding

 • ZPM Zeepreventorium in De Haan

  - medisch pediatrisch revalidatiecentrum

  - kinderen en jongeren tot 18 jaar

  - chronische aandoeningen o.a. ademhalingsproblemen, mucoviscidosepatiënten, obesitas

 • CKG Sint Clara en Oranje Brugge

  Oranje bouwt samen aan een open en ontvankelijke samenleving waar iedereen een volwaardige plaats vindt. Oranje richt zich tot alle personen met een (vermoeden van) beperking en andere maatschappelijk kwetsbare doelgroepen, ongeacht leeftijd of aard van de beperking.

  CKG Sint-Clara is een centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning met een preventieve, onthalende en oriënterende opdracht.

 • VZW De Speelschommel in Bredene

  Vzw De Speelschommel biedt meermaals per jaar leuke gezinsactiviteiten aan gezinnen van mensen met beperkingen (ruim genomen).

 • POI De Steiger in Koksijde

  - permanent open internaat voor kinderen met gedrags- en emotionele problemen

  - leermoeilijkheden

  - autisme spectrum stoornissen

  - door de jeugdrectbank geplaatst

 • De Lovie Westhoek

  - kinderen vanaf 6 jaar, jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap

  - verschillende ondersteuningsvormen mogelijk

  - tijdelijke praktische hulp tot langdurige ondersteuning

 • LISA – de Club van de 100

  LISA (Lions International Student Academy) Oostende heeft als doel kanszoekende jongeren uit Oostende en omstreken die hogere studies wensen te beginnen, te begeleiden en te steunen op moreel en financieel vlak doorheen heel het studietraject vanaf de studiekeuze tot aan het behalen van een diploma en bij de zoektocht naar een stageplaats en eerste job.

  www.lisa100.be

WIE ZIJN WIJ

Heidi AERTS-DE ROOVERE - Fabienne BAEKELANDT-WITTESAELE - Ann BOELENS-VAN HAVERBEKE - Virginie BOUDOLF-VIÉRIN - Christine BULCKE-VERMEIRE - Gwendoline CAVENS-NYS - Frédérique CLEMENT-ANDRIES - Isabel CORNILLE-VERSTRAETE - Inne D'HONDT-NOLLET - Els DE CLERCQ  - Sabine DE LOORE-VANDEMEULEBROUCKE - Hilde DEKLERCK-FOCKE  - Gerda DEKLERCK-MAENHOUT - Anneke DELANNOYE - Carla DEMEULEMEESTER-GYLAIN - Charlotte DEPUYDT - Claudine DERYCKERE-PATTYN - Ingrid FLOREN-BLONDEEL - Christine GALLE-BROUX - An GEVAERT-MOMMAERTS - Ann HELSEN - Veerle HUYGHE-MERTENS - Tine JOYE - Patsy KIEKENS - Nicole LAPIN-DE BAETS  - Claudine LUYPAERT-MICHEL  - Marie-Claire MARES-DELRUE - Anne MASCIOLI - Sofie SCHEPENS-HEMERYCK - Karen VAN DEN BROECKE-MOREL - Caroline VAN OOSTERWYCK-VANWYNSBERGHE  - Lieve VANHOENACKER-HUYGHE - Gaétane VERBANCK-ROMBAUT - Annick VERHELST-RAMMANT - Veronique VOLCKAERT-MISSEGHERS -  Dominique WYFFELS-VERHAEGHE

 FUNDRAISING

ADRES

The Royal North Sea Yacht Club

Montgommerykaai 1 - Oostende, 8400

MEETINGS : 2e dinsdag

SOCIAL MEDIA

Begin 2004 opperde de toenmalige Gouverneur van het District 112 A  Raoul Rombaut dat de tijd rijp was om de 1ste Lions damesclub van West-Vlaanderen op te richten. Begin juli 2004 vond de eerste kennismaking plaats tussen een 12-tal dames en… het klikte meteen.  Onder het peterschap van Lions Club Oostende en Lions Club Oostkamp werd de Lions Club Oostende BO4 officieel gesticht op 17 mei 2005. Op 21 juni 2005 vond de kentekenoverhandiging plaats, waardoor de Lions Club Oostende BO4 met haar 25 leden officieel werd opgenomen in de grote Lionsfamilie van meer dan 1.350.000  leden over de hele wereld.

 

BO4 – Beaufort uitgesproken – wijst bovendien reeds op het nieuwe elan dat wij het Lions gebeuren willen meegeven !
36 superdynamische dames met het hart op de juiste plaats maken thans deel uit van onze Lions Club Oostende BO4 uit.

VOORZITTERS :

2019-2020 Hilde Focke

2018-2019 Sabine Vandemeulebroucke

2017-2018 An Mommaerts

2016-2017 Carla Gylain

2015-2016 Ingrid Floren

2014-2015 Tine Joye

2013-2014 Nicole De Baets

2012-2013 Virginie Viérin

2011-2012 Annick Verhelst

2010-2011 Marie-Claire Mares

2009-2010 Gaetane Rombaut

2008-2009 Véronique Misseghers

2007-2008 Sofie Hemeryck

2005-2007 Caroline Vanwynsberghe (stichtend voorzitter)

SOCIALE
WERKEN